روزی که تولید لبخند زد
گزارش تصویری

روزی که تولید لبخند زد

کارخانه چوب کاغذ مازندران خودکفایی در تولید کاغذ موردنیاز کتب درسی کشور را با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی جشن گرفت.

حسین احمدی

به گزارش چامه شمال، جشنی که با مشارکت اقشار مختلف مردم برگزار شد و کارخانه ای که دوران احتضار را سپری می کرد، روی خوش رونق را دید و لبخند زد.

مازندرانی ها هیچگاه 10 آذرماه 1402 را فراموش نخواهند کرد، روزی که تلاش و همت کارگر ایرانی جواب داد و خودکفایی کلید خورد.

تصاویر خبر


ارسال دیدگاه