انتخابات مازندران از دریچه موشن‌گرافی

با پایان یافتن انتخابات، تکلیف نمایندگان مردم مازندران در مجلس شورای اسلامی مشخص شد.