اینفوگرافی استانداران مازندران از طباطبایی تا نوری

پس از انقلاب اسلامی، ۲۵ استاندار بر این مسند نشستند. یعنی هر بیست و یک ماه، یک استاندار!

امداد جنگل